Dynamic Group har sitt säte i Göteborg och innesluter flera företag vilka innefattas av gruppens vision:

Vi vill i allt vi gör bidra till en långsiktigt hållbar värld

Vi hjälper till med!